25/11/2017

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Internet stranicu www.sulavovi.rs pokrenulo i regulisalo je Sportsko udruženje Lavovi d.o.o.

Prvim korišćenjem web lokacije, smatra se da ste u potpunosti upoznati sa ovim uslovima i odredbama, da su vam  jasni i da ih prihvatate. Ako se ne slažete sa njima, molimo vas da ne pristupite web lokaciji i ne koristite njene sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća u pogledu Uslova korišćenja, molimo kontaktirajte nas na sulavovi@gmail.com.

Zadržavamo pravo da izmenimo izgled i sadržaj web lokacije kao i  Uslove korišćenja, pa vas molimo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatraćemo da vaša naknadna upotreba web sajta predstavlja vaše prihvatanje eventualnih promena.

Predmeti uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

  1. Uslovi korišćenja.
  2. Autorska i ostala prava intelektualne svojine.
  3. Zaštita ličnih podataka, poverljivost, kolačići (cookies).
  4. Uslovi korišćenja
Uslovi korišćenje

Preuzimanje i štampanje svakog obrasca, kao npr. narudžbina i slično. , kao i pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi je samo za ličnu upotrebu. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju, kao i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog sadržaja web lokacije ili jednog njegovog dela, kao i odabir i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričite pisane dozvole Sportsko udruženje Lavovi doo i drugih nosioca autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine. Ako je i takva dozvola izdata, nije dozvoljeno brisanje ili menjanje postojećih podataka, koji se odnose na autorsko pravo i / ili trgovački znak ili drugo pravo intelektualne svojine.

 

 Autorska prava i druga prava intelektualne svojine

Sadržaj web lokacije je zaštićen autorskim pravom Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. ili su ustupljeni Sportsko udruženje Lavovi d.o.o., a u vlasništvu su  trećih lica. Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. takođe poseduje autorsko pravo za uređivanje, odabir i sinhronizaciju sadržaja web lokacije. Dalje, web lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u vlasništvu Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. ili trećih osoba, a Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. je nosilac licence. Ne smete uzeti u obzir bilo koji sadržaj na web lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Slike i video snimci

Sve fotografije, slike, video snimci, biografije lica i / ili ostali materijali koji se pojavljuju na web lokaciji isključivo su vlasništvo Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. Autorska i ostala prava  prava intelektualne svojine na svim materijalima koji se nalaze na web lokaciji pripadaju Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. Sva prava  su zadržana. 

Garancije i uskraćivanje prava

Sportsko udruženje Lavovi d.o.o ulaže razumne napore da objavi tačne i aktuelne podatke na web lokaciji, ali ne preuzima odgovornost za tačnost i potpunost istih, jkao i što ne daje pravo prigovora. Osim garancija za proizvode koje je Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. izričito objavio, Sportsko udruženje Lavovi d.o.o.naglašava da su svi materijali i sadržaji na web lokaciji „takvi kakvi jesu“ i da se Sportsko udruženje Lavovi d.o.o.. nije odgovoran za eventualne posledice koje mogu nastati zbog različitih tumačenja materijala i sadržaja na web lokaciji. Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. ne garantuje da će web lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa i da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik eksplicitno prihvata korišćenje web lokacije po sopstvenom nahođenju.

Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo posebnu ili pojedinačnu štetu) koja može biti posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kog dela web lokacije ili sadržaja koji su na njemu objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i drugi korisnici koji koriste web lokaciju, eksplicitno prihvataju da obeštete Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. za sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti, nastalih od neovlašćenog korišćenja materijala web lokacije od strane istog korisnika, uključujući  i bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu.

Zaštita ličnih podataka, poverljivost, kolačići (cookies)

 Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. može koristiti tkz. kolačiće – skup podataka koji služi kao vaš anonimni identifikator, na način da ga web lokacija šalje u vaš pretraživač i čuva na vašem računaru. Kolačići se koriste za rad sa svim funkcijama web lokacije i boljim korisničkim iskustvom.

Kada pristupate web lokaciji, kolačići identifikuju parametre pretrage, ali ne i samih korisnika. Kolačići ne mogu da otkriju lični identitet korisnika. Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. može da prikuplja informacije korišćenjem „pikselnih oznaka“, „mrežnih signala“, „praznih GIF-ova“ ili sličnih sredstava (zajednički nazvanih “ pikselne oznake“) koja omogućavaju saznanje kada pojedini korisnik posećuje web lokaciju.

Kolačićima trećih osoba Sportsko udruženje Lavovi  d.o.o. se služi za dobijanje statističkih podataka o posećenosti i načinu korišćenja web lokacije. Prikupljeni podaci uključuju korisničku IP adresu, podatke pregledača, jezik, operativni sistem i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Ako se ne slažete sa njihovom upotrebom, kolačiće  lako možete da izbrišete (ili sprečite) na svom računaru koristeći podešavanja pregledača koji koristite. Više informacija o kolačićima možete pronaći u Sportsko udruženje Lavovi d.o.o. pravilima o Zaštiti privatnosti, a dodatne informacije o upravljanju kolačićima dostupne su na stranicama pretraživača koji koristite.


Promena i prestanak uslova korišćenja

Sportsko udruženje Lavovi  d.o.o. zadržava pravo da modifikuje ili ukine sve ili bilo koji deo ove web lokacije i uslove korišćenja u bilo koje vreme. Promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici obavešteni o njima. Uslovi korišćenja primenjuju se  do isteka istih sa vaše strane ili od strane Sportsko udruženje Lavovi d.o.o.. 

25.11.2017.